Tekninen toimisto, kunnantalo 2. kerros

Tekninen hallinto kehittää, ohjaa, johtaa ja valvoo teknisen toimialan palvelutuotantoa.  Tekninen toimisto avustaa muita kunnan toimialoja rakennuttaja-, rakentamis- ja kiinteistöjen ylläpidossa sekä avustaa kunnanhallitusta ja valtuustoa maankäytön suunnittelussa sekä elinkeinojen kehittämisessä.

Käänteinen arvonlisävero 1.8.2017

Reisjärven kunta siirtyy käänteisen arvonlisäveron piiriin 1.8.2017.

Kunnossapito

Pentti Paloranta, erikoissähköteknikko
(kunnanrakennusmestarin tehtävät)

040 3008 254
pentti.paloranta<a>reisjarvi.fi

Juha Kumpumäki, kiinteistönhoitaja (koulukiinteistöt)

044 3008 569

juha.kumpumaki<a>reisjarvi.fi

Pekka Leppälä, ulkoalueidenhoitaja

040 3008 243

Asko Nyman, liikunta-alueidenhoitaja

040 3008 491

Ateria- ja puhtauspalvelut

Merja Luomanen
Ravitsemis- ja siivoustyönjohtaja

040 3008 245
merja.luomanen<a>reisjarvi.fi

Päivi Vinkka
Terveyskeskuksen keittiö, emäntä

040 3008 331
paivi.vinkka<a>reisjarvi.fi