Järviseudun jätelautakunnan tiedote jätehuoltomääräyksistä