Kesätyöseteli 2024

KESÄTYÖSETELI 2024 (Tulosta kesätyöseteli)
Tämä seteli oikeuttaa saamaan 250 € korvauksen reisjärvisen 15–19-vuotiaan nuoren kesätyöllistämisestä ajalla 1.5.-31.8.2024.


Käyttötarkoitus:
Nuorten kesätyösetelin tarkoituksena edistää reisjärvisten nuorten työllistymistä ja kannustaa yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätyöntekijöiksi. Päätös kunnanhallitus 11.3.2024 § xx.
Kesätyöseteli nuorelle
Jos olet reisjärvinen vuonna 2005–2009 syntynyt (15-19 -vuotias) nuori, sinulla on mahdollisuus
saada kesätyöseteli.
Toimi näin:
• tulosta kesätyöseteli kunnan kotisivuilta www.reisjarvi.fi tai nouda kesätyöseteli Reisjärven kunnantalon neuvonnasta
o lisätietoja puh. 040 3008 111
• etsi kesätyöpaikka yrityksestä, yhdistyksestä tai kotitaloudesta
o tehkää työnantajan kanssa työsopimus, jossa työsuhteen kesto on vähintään kaksi (2) viikkoa ajalla 1.5.-31.8.2024
• tai työllistä itsesi 4H-yrittäjänä tai oman yrityksen kautta vähintään kahden (2) viikon ajaksi 1.5.-31.8.2024 välisenä aikana
• anna kesätyöseteli työnantajalle
Huomioithan, että voit saada vain yhden kesätyösetelin.


Kesätyöseteli työnantajalle
Yritys, yhdistys tai kotitalous, joka
• työllistää reisjärvisen vuonna 2005–2009 syntyneen nuoren
• vähintään kahdeksi (2) viikoksi ajalla 1.5.-31.8.2024
• maksaa nuorelle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja vastaa työnantajavelvoitteista
• työnantajana ei saa nuoren työllistämiseen muuta tukea


Työnantaja saa kesätyösetelin nuorelta työsopimuksen laatimisen yhteydessä.
Työnantaja toimittaa Reisjärven kuntaan kesätyösetelin ja jäljennöksen työsopimuksesta työsuhteen päättymisen jälkeen, viimeistään 30.10.2024 mennessä. Merkinnällä ”kesätyöseteli 2024”.
Kesätyöllistämistuki maksetaan työnantajalle 31.12.2024 mennessä.
Reisjärven kunnanhallitus