Reisjärven kunnan energialinjaukset- tuulivoima sekä tiivistelmä (valtuusto 16.10.2023 §87)