Kuntavaalit

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.21 - 8.6.21 ja ulkomailla 2.6- 5.6.21.

Ennakkoäänestysajat  ke-to 26.-27.5.21 klo 9-16, pe 28.5.21 klo 9-17, la-su 29.-30.5 klo 11-15, ma-ti 31.05-1.6 klo 9-17, ke-to 2.6-3.6 klo 9-16, pe 4.6 klo 9-17, la-su 5.-6.6 klo 11-15, ma-ti 7.-8.6 klo 9-17. Ennakkoäänestys paikka valtuustosali.

Laitoisäänestyspaikkoina toimivat terveyskeskuksen arviointiyksikkö, palvelukeskus Honkalinna sekä Esperi Hoitokoti Rantaniemi, Palvelutalo Mansikka, Hoivakoti Paavola ja Mäntykoti.

Vaaleissa valitaan valtuustoon valtuutetut ja varavaltuutetut. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta. Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella. Vuonna 2021 valittavien valtuutettujen lukumäärä Reisjärven kunnassa on 17. 

Kuntavaalit toimitetaan välittöminä, salaisina ja suhteellisina. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus.

Äänioikeus

Äänioikeus on Suomen taikka muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä. Äänioikeus on myös muulla edellä säädetyt edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä mainittuna ajankohtana on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan.

Äänioikeus on lisäksi Euroopan unionin tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa olevalla ja tällaisen henkilön perheenjäsenellä, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, ja jolla on asuinpaikka kyseisessä kunnassa väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä, jos: 1) hänen tietonsa on pyynnöstään talletettu väestötietojärjestelmään 2) hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viim. 52. päivänä ennen vaalipäivää ennen klo 16:ta haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin. Perusteena on väestötietojärjestelmän tiedot. Äänioikeutetulle lähetetään ilmoituskortti. Äänioikeusrekisteriä koskevat kyselyt ja oikaisuvaatimukset tehdään maistraatille.

Ehdokasluettelo

Vuonna 2021 kuntavaaliehdokkaat: Ehdokasluettelo

Tuloksen laskenta ja vahvistaminen

Keskusvaalilautakunta huolehtii ennakkoäänestyksessä annettujen äänestyslippujen laskennasta ja vaalipäivän äänestyksessä annettujen äänestyslippujen tarkastuslaskennasta, vahvistaa ja julkaisee vaalien tuloksen sekä tiedottaa tuloksesta.

Äänestysaktiivisuus kunnassa

Kunnallisvaalit 2012
Äänioikeutettuja oli 2248. Ennakkoon äänesti 729 (32,4 %). Vaalipäivänä äänesti 710 (31,6 %). Yhteensä äänesti 1439 (64,0 %). Luvuissa on mukana ulkosuomalaiset. Äänestysaktiivisuusprosentti oli 64,1, kun huomioidaan vain Suomessa asuvat äänioikeutut.

Kuntavaalit 2017
Äänioikeutettuja oli 2176. Ennakkoon äänesti 735 (33,8 5). Vaalipäivänä äänesti 633 (29,1 %). Yhteensä äänesti 1368 (62,9 %). Luvuissa on mukana ulkosuomalaiset. Äänestysaktiivisuusprosentti oli  63,3 %, kun huomioidaan vain Suomessa asuvat äänioikeutetut.