Kuulutus ja tiedote Elenia Verkko Oyj:n 110 kV voimajohtohankkeen Valkeisjärvi – Reisjärvi maastotutkimuksista. drnu 62/23