KUULUTUS Järviseudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset