KUULUTUS Reisjärven kirkonkylän pohjoisen alueen kortteleiden 17, 18, 20 ja 104 (Terveyskeskus) asemakaavan muutoksen vireille tulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavan valmisteluaineiston nähtäville tulo

KUULUTUS

 

Reisjärven kirkonkylän pohjoisen alueen kortteleiden 17, 18, 20 ja 104 (Terveyskeskus) asemakaavan muutoksen vireille tulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavan valmisteluaineiston nähtäville asettaminen. 

Reisjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 11.3.2024 § 76 päättänyt käynnistää Reisjärven kirkonkylän pohjoisen alueen asemakaavan muutoksen (korttelit 17, 18, 20 ja 104) ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti nähtäville. 

Kaavoitustyön alussa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa esitetään asemakaavamuutoksen laatimisen tavoitteita ja lähtökohtia, sen eri vaiheet ja eteneminen, miten kaavoitukseen voi osallistua sekä miten kaavan vaikutuksia arvioidaan kaavahankkeen aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavahankkeen ajan. Siitä voi esittää mielipiteitä ja sitä päivitetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana aina ehdotusvaiheen nähtävillä oloon asti. 

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 10.4. – 14.5.2024 Reisjärven kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi sekä kunnan verkkosivuilla https://www.reisjarvi.fi/viralliset-ilmoitukset/ ja siitä voi tänä aikana esittää mielipiteitä ja lausuntoja. 

Mahdolliset mielipiteet asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan valmisteluaineistosta tulee osoittaa suullisesti tai kirjallisesti kunnalle osoitteeseen: Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi tai sähköisesti osoitteeseen reisjarvi@reisjarvi.fi.

Lisätietoja antavat

Reisjärven kunta

Tekninen johtaja Jari Vuori, puh. 040 3008 250, jari.vuori@reisjarvi.fi

Kaavoitusarkkitehti

Juho Peltoniemi, Sweco Finland Oy, puh. 040 624 1802, juho.peltoniemi@sweco.fi