KUULUTUS Reisjärven kirkonseudun asemakaavan laajennus, Jäpäsmäen teollisuusalue (Helmisentie)

KUULUTUS

 

REISJÄRVEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, JÄPÄSMÄEN TEOLLISUUSALUE (Helmisentie)

Asemakaavan laajennuksen vireille tulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavan valmisteluaineiston nähtäville asettaminen. 

Reisjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 22.4.2024 § 133 päättänyt kirkonseudun asemakaavan laajennuksen, Jäpäsmäen teollisuusalueen kaavoittamiseksi ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti nähtäville. 

Kaavoitustyön alussa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa esitetään asemakaavamuutoksen laatimisen tavoitteita ja lähtökohtia, sen eri vaiheet ja eteneminen, miten kaavoitukseen voi osallistua sekä miten kaavan vaikutuksia arvioidaan kaavahankkeen aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavahankkeen ajan. Siitä voi esittää mielipiteitä ja sitä päivitetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana aina ehdotusvaiheen nähtävillä oloon asti.

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 15.5. – 18.6.2024 Reisjärven kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi sekä kunnan verkkosivuilla https://www.reisjarvi.fi/viralliset-ilmoitukset/ ja siitä voi tänä aikana esittää mielipiteitä ja lausuntoja. 

Mahdolliset mielipiteet asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan valmisteluaineistosta tulee osoittaa suullisesti tai kirjallisesti kunnalle osoitteeseen: Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi tai sähköisesti osoitteeseen reisjarvi@reisjarvi.fi.

Lisätietoja antavat

Reisjärven kunta

Tekninen johtaja Jari Vuori, puh. 040 3008 250, jari.vuori@reisjarvi.fi

Kaavoitusarkkitehti

Juho Peltoniemi, Sweco Finland Oy, puh. 040 624 1802, juho.peltoniemi@sweco.fi

 

HUOM! KAAVALUONNOKSESTA JÄRJESTETÄÄN ESITTELYTILAISUUS

TO 23.5.2024 KLO 17.00 KUNNANTALON VALTUUSTOSALISSA, TERVETULOA!