KUULUTUS Reisjärven Susisaaren asemakaavan osittainen muutos, korttelit 300-302 sekä niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet

Reisjärven Susisaaren asemakaavan osittainen muutos

Korttelit 300-302 sekä niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet

 

KUULUTUS

MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti pidetään Susisaaren asemakaavan osittaisen muutoksen ehdotus nähtävillä 24.4.-29.5.2024. Kaavanmuutos koskee kortteleita 300-302 sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita.

Kaava-aineisto on nähtävillä Reisjärven kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi sekä kunnan verkkosivuilla www.reisjarvi.fi -> Viralliset ilmoitukset. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää muistutus ehdotuksesta.  

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti Reisjärven kunnalle osoitteeseen: Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi tai sähköisesti osoitteeseen reisjarvi@reisjarvi.fi.


Lisätietoja antavat                          

Reisjärven kunta
Tekninen johtaja Jari Vuori, puh. 040 3008 250, jari.vuori@reisjarvi.fi

Kaavan laatija
Kimmo Mustonen, puh. 0400 703 521, kimmo.mustonen@kimmokaava.fi