Kuulutus, Selänteen ympäristölautakunnan pöytäkirja, drnu 55/22