Kuulutus, Selänteen ympäristölautakunnan pöytäkirja, drnu 7/23