Vääräjoen tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis -ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen, 63/23