Olet täällä

Ajankohtaista

Reisjärven varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea läpi vuoden. Lasten vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen lapsen hoidontarpeen alkamista.

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuvat 1.8.2020

1.8.2020 voimaaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen.
Esim. työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatushakemuksia saa varhaiskasvatuksen palvelutoimistosta (Reisjärventie 8, kunnanviraston neuvonnasta, tai päiväkodilta Anjalantie 13,  sekä tulostettua kunnan nettisivuilta www.reisjarvi.fi (lomakkeet).
 

Yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettely

Varhaiskasvatuslain 44 §:n mukaan yksityisen palvelutuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa varhaiskasvatustoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten varhaiskasvatuksesta vastaavalle kunnan toimielimelle/viranhaltijalle.

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

Tiedonsiirto varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan laajenee

Vardan tietosuoja

1.9.2019 alkaen tallennetaan myös tietoja huoltajista Vardaan. Lue lisää Vardasta

Tiedote varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda)

Tietosuojaseloste /seloste käsittelytoimista Vardaan liittyen