Olet täällä

Ajankohtaista

 

Päivähoitoon hakeminen

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea läpi vuoden. Lasten vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen lapsen hoidontarpeen alkamista.

Varhaiskasvatuslain 12 §:n mukaisesti lapsella on oikeus:
- 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa (mikäli huoltaja/huoltajat eivät ole töissä tai opiskele)
- esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus aamu- ja iltapäivähoitoon huoltajien kokoaikaisen työn tai opiskelun perusteella (esiopetus sisältää 20-tuntisen varhaiskasvatusoikeuden eskareille)
- laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajien työn, opiskelun tai lapsen/perheen erityisestä syystä

Lisätietoja ja varhaiskasvatushakemuksia saa varhaiskasvatuksen palvelutoimistosta (Reisjärventie 8, puh. 040 300 8233), kunnanviraston neuvonnasta sekä tulostettua kunnan nettisivuilta www.reisjarvi.fi (lomakkeet).
 

Yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettely

Varhaiskasvatuslain 44 §:n mukaan yksityisen palvelutuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa varhaiskasvatustoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten varhaiskasvatuksesta vastaavalle kunnan toimielimelle/viranhaltijalle.

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

Tiedonsiirto varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan laajenee

Vardan tietosuoja

1.9.2019 alkaen tallennetaan myös tietoja huoltajista Vardaan. Lue lisää Vardasta

Tiedote varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda)

Tietosuojaseloste /seloste käsittelytoimista Vardaan liittyen