Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 alkaen siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia.

Asiakasmaksupäätökset tehdään kaikille lapsille uusilla tulorajoilla 1.3.2023 alkaen. Käytämme pääsääntöisesti perheiden voimassa olevia tulotietoja. Mikäli olette hyväksyneet korkeimman maksun, mutta toivotte muutoksen myötä tulojanne tarkistettavan, tulee eDaisyn kautta tehdä tuloselvitys. Tuloselvitys tulee tehdä myös aina tulojen muuttuessa +/-10 %.

Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat 1.3.2023 alkaen
Perheen koko Tuloraja
e/kk (brutto)
Maksu-
prosentti
Perheen bruttotulot,
joilla korkein maksu
2 3874 10,7 6626
3 4998 10,7 7750
4 5675 10,7 8427
5 6353 10,7 9105
6 7028 10,7 9780

Jos perheesi koko on suurempi kuin kuusi, tulorajan lisäys on kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta
262 e/lapsi.

 

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea läpi vuoden. Lasten vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen lapsen hoidontarpeen alkamista.

Huom!
Reisjärven varhaiskasvatus on siirtynyt käyttämään sähköistä Daisy asiointipalvelua, jossa hoidatte jatkossa hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin liittyen. Jotta voitte käyttää eDaisy hakemuksia, tulee teillä olla käytössä sähköpostiosoite.
Palvelun löydätte osoitteesta https://reisjarvi.daisynet.fi/eDaisy

eDaisyssä huoltajat hoitavat hakemisen ja ilmoituksen varhaiskasvatuspalveluihin liittyen sekä saavat tiedoksi lasten sijoitus- ja maksupäätökset. Palveluun kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistaumisella joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Asiointipalvelu sisältää:

  • varhaiskasvatushakemuksen
  • tulotietoilmoitukset
  • irtisanomisilmoitus
  • muutosilmoitukset (osoite, tuntirajavalinnan muutos, toive hoitopaikan vaihdosta, muu muutos)
  • sijoitus- ja maksupäätökset

Daisy Family on päivittäinen asiointikanava huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä.
Löydätte sen osoitteesta https://reisjarvi.daisyfamily.fi

Täältä pääsette mm. varaamaan lapsellenne hoitoajat, tarkistamaan lapsenne perustiedot, yhteystiedot, läsnä- ja poissaolotiedot sekä täyttämään lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (otetaan käyttöön syksyn 2021 aikana).
Hoitoaikavaraukset lukittuvat aina ma aamuisin klo 12 seuraavan viikon osalta.

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuivat 1.8.2020

1.8.2020 voimaaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautui yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen.
Esim. työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettely

Varhaiskasvatuslain 44 §:n mukaan yksityisen palvelutuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa varhaiskasvatustoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten varhaiskasvatuksesta vastaavalle kunnan toimielimelle/viranhaltijalle.

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 68 §:n mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa tietovarantoon lain 70 §:ssä tarkoitetut varhaiskasvatusta koskevat tiedot tuottamansa palvelun osalta.
Vardaan kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, huoltajista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä.

Vardan tietosuoja

Lue lisää Vardasta

Tiedote varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda)

Tietosuojaseloste /seloste käsittelytoimista Vardaan liittyen